20 May 2005

Borders yang 'readers friendly'

Suasana dalam Borders, memang berbeza dengan suasana di dalam MPH ataupun kedai-kedai lain. Ia lebih nampak friendly Posted by Hello

1 comment:

Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! » »