28 June 2005

Singgah makan di Restoran Sederhana. Di Jakarta kami disambut dan dilayani oleh wakil-wakil daripada Mizan Pustaka. Kelihatan bersama aku dan Arief adalah Saudara Bakar, Pengurus Mizan International Posted by Hello

1 comment:

Anonymous said...

Wonderful and informative web site.I used information from that site its great.
»