27 March 2005

Pokok durian nan sebatang. Suasana di ladang durian antara yang terbaik di negeri Kedah. Anugerah diberikan oleh Jabatan Pertanian Negeri Kedah Posted by Hello

No comments: